Ahoj svet!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Reklamy
Posted in Nezaradené | Jeden komentár

Kto je za?

Kto spíše petíciu za odstúpenie celého vedenia Slovenského zväzu
ľadového hokeja?
Okamžite podpíšem bez zaváhania,týto darmožráči sú v prvom rade vinný za
výsledky našich hokejistov na MS.!!!!!!!!!!!!!!
Posted in Nezaradené | Pridaj komentár

K fotoalbumu hore

Tak,ako mi často vadí,že v niektorých filmoch a dokumentoch sa poukazuje
hlavne na to,že v druhej svetovej vojne zahynulo 6 000 000 židov,čo je
len desatina zo 60 000 000 všetkých obetí tohoto obrovského masového
vraždenia,ešte viac mi vadí,že dnes niektorý a to aj vysokopostavený
ľudia tvrdia,že toto sa vlastne nestalo.Naďalej sa štrngoce zbraňami a
vicmenej stále stojíme na pokraji ešte horšieho vraždenia,pričom sa nás
snažia presvedčiť,že vlastne všetko je v poriadku.Dokedy ešte budeme
trpieť takúto aroganciu?Necháme sa opäť hnať ako telce na porážku zatiaľ
čo zbroný magnáti to budú zapíjať drahým šmpaňským a medliť si ruky nad
obrovskými ziskami,niekde v bezpečí bunkrov?ĽUDIA?POVEDZTE IM KONEČNE
UŽ BOLO DOSŤ!!!!!
Posted in Nezaradené | Pridaj komentár

Výstraha

Ľudia,murári a stavebníci vyhýbajte sa firmám,ktoré neplatia za prácu,poznám ich hneď
niekoľko,Hlavne,Repres s pánom Milanom Poklembom,Tiež družstvo Stavmont
v zastúpení Pani Vlachovej ,Pre týchto ľudí je dôležité iba to,aby mali
hotovú prácu a peniaze si už musíte vysnívať,od nich ale nečakajte.

Posted in Nezaradené | Pridaj komentár

Púchov

Osídľovanie Púchovskej doliny

(18.Apríl 2006 1:11)

Púchovská
dolina bola postupne osídľovaná tak, ako celé teritórium
severozápadného Slovenska. Krajina, chránená horstvami Bielych karpát a
Javorníkov, vyhovovala už ľuďom doby kamennej. Dôkazom toho sú kosti
mamuta, lopatka jeleňa a parohy soba z Púchovskej skaly i kamenné
nástroje z Horných Kočkoviec. Najväčšie objavy z obdobia paleolitu a
neolitu uskutočnil na Púchovskej skale barón Emil Friedrich Johannes
Hoening O Carroll, ktorý sa do archeologickej histórie Slovenska i
Púchova a jeho okolia zapísal predovšetkým predmetmi, dokladajúcimi
obdobie tzv. púchovskej kultúry, teda obdobie dvoch storočí pred naším
letopočtom a troch storočí nášho letopočtu.

Obyvateľmi Púchovskej doliny boli predovšetkým ľudia so vzťahom
k chovu dobytka, najmä oviec a kôz. Neskôr tu vyraznejšie stopy
zanechali predovšetkým Kelti, o ktorých vieme, že boli dobrými roľníkmi
a remeselníkmi a žili aj na území severozápadného Slovenska v období 4.
až 1. st. pred Kristom. Zatiaľ najstarším nálezom z tohoto obdobia je
brúsená kamenná sekerka z Mestečka. Z komunikačného hľadiska možno
hovoriť o existencii cesty, vedúcej z Poodria na stredné Považie cez
Lyský priesmyk s vyústením v Púchove, a to už v dobe rímskej.

V nasledujúcom období, po narodení Krista, sa územie
severozápadného Slovenska zmietalo v neustálych šarvátkach s národmi
nájazdníkov. Neskôr, po víťaznej bitke s vojskami veľkomoravského
kniežaťa Mojmíra II., bolo toto územie vystavené Maďarom, ktorí
cieľavedome slovanské písomnosti likvidovali a ešte cieľavedomejšie
slovanskú krajinu maďarizovali. Preto je prakticky celé tisícročie po
narodení Krista história Púchovskej doliny dosť nejasná a možno ju
rekonštuovať len popri iných, veľmi skúpych písomných zmienkach.

História obcí Púchovskej doliny bezprostredne súvisí s hradom
Lednica. Roku 1471 sa v súpise lednického panstva spomína 22 osád:
Nimnica, Upohlav, Ihrište, Mostište, Mestečko, Dohňany, Lúky, Veľké
Lúky, Bezdedov, Streženice, Horenice, Lednické Rovne, Horná Breznica,
Dolná Breznica, Kvášov, Zubák, Zbora, Hoštiná, Lysá, Okrut, Púchov a
Lednica. V tom čase bol majiteľom lednického panstva Václav
Bielik. Roku 1475 kráľ Matej Korvín donačnou listinou celé panstvo
daroval Petrovi Nehézovi, v nej sa spomínajú aj ďalšie osady: Dubková,
Kátliny, Vydrná a Zariečie.

V období tureckých rabovačiek nebola ušetrená ani Púchovská
dolina. Za krátky čas bola vyrabovaná až po Lúky, do otroctva bolo
odvlečených 13 000 ľudí. Pri druhej tureckej rabovačke boli unesené aj
viaceré ženy. Po týchto nájazdoch bola dolina oslabená, a tak museli
poddaní odvádzať čiastky z úrody a zúčastňovať sa povinnej roboty pre
pánov.

Koniec 19. a začiatok 20. storočia je obdobím nekompromisného
pomaďarčovania slovenskej časti Uhorska, o čom svedčia aj úradné názvy
obcí Púchovskej doliny. V čase 1. svetovej vojny museli narukovať aj
muži z doliny, súčasne bolo rekvírované obilie, ale aj kone a povozy.
Roku 1918, po vytvorení Slovenskej národnej rady vznikali Miestne
výbory SNR. Obce Púchovskej doliny sa pokojne včlenili do nového štátu
Československej republiky, z územnosprávneho hľadiska patrili do okresu
Púchov. Po vypuknutí 2. svetovej vojny museli muži opäť narukovať a
viacerí na frontoch aj padli. Obyvatelia, ktorí zostali doma sa
zapojili do partizánskeho protifašistického odboja. Obce Dohňany,
Mostište, Zbora boli oslobodené 1. mája 1945 príslušníkmi rumunských
ozbrojených zborov. V období kolektivizmu boli vytvorené jednotné
roľnícke družstvá, Púchovská dolina bola postupne elektrifikovaná,
začali premávať pravidelné autobusové linky do jednotlivých obcí,
budovali sa nové kultúrne domy, zriaďovali sa kiná.

                                                                                                                                                                                          Prevzaté.

                                                                                                                                                                                               

Posted in Nezaradené | Pridaj komentár

Zaujímavosti

1. Najvyššia teplota
Najvyššia teplota na Zemi bola nameraná 13. septembra 1922 na mieste El Azizia v Líbyi a dosahovala 57,8 °C.

2. Najnižšia teplota
Najnižšia teplota na Zemi bola nameraná 21. júla 1983 na mieste Vostok v Antarktíde a bola – 89 °C.

3. Tony hviezdneho prachu
Každoročne dopadne na povrch planéty Zem okolo 1000 ton hviezdneho prachu.

4. Prach zo Sahary
Podľa výskumov preletí vo výške okolo 6 kilometrov pomocou vetra prach
z africkej Sahary na americký kontinent, preletí teda viac ako 6000
kilometrov.

5. Najvyššie vodopády
Najvyššie vodopády na svete sú Anjelské vodopády vo Venezuele. Sú vysoké 979 metrov.

6. Zemská gravitácia
Vzhľadom k menšej gravitácii by človek, ktorý váži na Zemi 100 kg, by na Mesiaci vážil iba 38 kg.

7. Rok na Marse
Jeden rok na Marse trvá 670 dní. Podľa niektorých výskumov dokonca 687 dní.

8. Najhoršie zemetrasenie
Zemetrasenie, ktoré usmrtilo najviac ľudí v histórii, prebehlo v roku
1557 v centrálnej Číne, kde prišlo o život asi 830 000 ľudí.

9. Najsilnejšie zemetrasenie
Najsilnejšie zemetrasenie v histórii sa odohralo v roku 1960 blízko
pobrežia Chile. Malo silu 9,6 ° Richterovej stupnice a zasiahlo aj
miesta vzdialené 1600 kilometrov.

10. Najväčšia sopka
Najväčšou sopkou na Zemi je havajská Mauna Loa. Tiahne sa v dĺžke 15,2 kilometra.

11. Zo Zeme do stredu
Vzdialenosť od povrchu Zeme do jej stredu je 6378 kilometrov.

12. Zemská kôra
Zemská kôra je na najsilnejšom meste hrubá iba 66 kilometrov.

13. 960 hodinový deň
Mesiac sa od Zeme vzďaľuje rýchlosťou 4 centimetre za rok. Pred
miliardou rokov bol oveľa bližšie ako dnes, a jeden deň tak trval iba
18 hodín. Navyše rotácia Zeme sa spomaľuje, takže vo vzdialenej
budúcnosti môže deň trvať aj 960 hodín.

14. Najnižšie suché miesto
Najnižšie položeným suchým miestom na Zemi je pobrežie Mŕtveho mora v Izraeli.

15. Najdlhšia rieka
Najdlhšou riekou sveta je Níl, meria 6695 kilometrov.

16. Najsuchšie miesto
Najsuchším miestom na Zemi je miesto Arica v Chile. Priemer zrážok sa tu pohybuje na úrovni 0,76 milimetra za rok.

17. Najväčší oceán
Najväčším oceánom je Tichý oceán, o rozlohe 165 milióna km2. Priemerná hĺbka je 3,9 kilometra.

18. Najrýchlejšie tornádo
Najrýchlejší víchor bol nameraný v roku 1999 pri tornáde v Oklahome.
Fúkal rýchlosťou 513 km/h. V porovnaní s víchorom vanúcim rýchlosťou
1448 km/h na Neptune je to však slabý vetrík.

19. 540 sopiek
Na Zemi je 540 sopiek, o ktorých sa vie, že aspoň raz chŕlili žeravú
lávu. Koľko ich je ešte pod hladinou mora sa vedci len dohadujú.

20. Voda z oceánu
Približne 97 % všetkej vody na Zemi je v oceánoch.

21. Sladká voda
Okolo 70 % svetových zásob sladkej vody je uloženej v ľadovcoch v
Antarktíde a Grónsku. Ďalšiu vodu obsahuje atmosféra. Iba 1 % sladkej
vody je v jazerách a riekach.

22. Najdaždivejšie miesto
Miestom s najväčším priemerom zrážok za rok je kolumbijské Lloro, kde ročne naprší až neuveriteľných 13 metrov zrážok.

23. Plocha Zeme
Celková plocha Zeme je 510 mld. a 100 mil. kilometrov 2 k tomu.

24. Teplota v strede Zeme
Teplota v strede Zeme je asi 3870 °C.

25. Ohrozenie sopkami
Viac ako 500 mil. ľudí na Zemi je ohrozených sopečnou aktivitou. To je
rovnaké číslo, ako počet obyvateľov celej Zeme v 17. storočí.

26. Púšte na Zemi
Jednu tretinu zemského povrchu tvoria púšte a tento pomer sa v dôsledku
nešetrného zaobchádzania ľudí so životným prostredím stále zväčšuje.

27. Najhlbšie miesto
Najhlbším miestom na Zemi je Mariánska priekopa v Tichom oceánu. Hlboká je 11 kilometrov.

28. Najväčší kaňon
Najväčším kaňonom na Zemi je Grand Canyon v USA, dlhý 446 kilometrov. V
porovnaní s Valles Marineris na Marse, dlhým 4800 kilometrov a hlbokým
8 kilometrov, je to však drobec.

29. Sopečné bahno
Prúd bahna pri výbuchu sopky môže tiecť rýchlosťou až 160 km/h.

30. Dĺžka rovníka
Rovník, teda pomyselný opasok Zeme, je dlhý 40 070 kilometrov.

Posted in Nezaradené | Pridaj komentár

Nové motory

Fyzik z
Kostariky chce, aby boli vesmírne sondy v budúcnosti poháňané novým
druhom plazmového motora, ktorý výrazne skráti čas potrebný pre let.
Motor VF-200 dokáže skrátiť let zo Zeme na obežnú dráhu Jupitera zo 6
rokov na 14 mesiacov.

Uviedol
to astronaut a vedec Franklin Chang Diaz v kostarických novinách "La
Nación". Pohonná jednotka sa vyvíja v Changovej firme v americkom
Texase a v roku 2012 by ju mali testovať na medzinárodnej vesmírnej
stanici ISS.

Podľa
informácií vedca plazmový motor zrýchľuje pomocou slnečnej energie a
môže dosiahnuť rýchlosť až 50 km za sekundu. Chang verí, že nová
technológia umožní rozvoj osídľovania Mesiaca a kozmické lety k Marsu
aj s posádkou.

Posted in Nezaradené | Pridaj komentár